>Agenda:

>Over ZONZIJN

Visie

Vertel het me en ik zal het vergeten

Laat het me zien en ik zal het misschien onthouden

Laat me het ervaren en ik zal het me eigen maken

 

ZONZIJN wil bijdragen aan een samenleving waar het voor iedereen toegankelijk is om lekkerder in z’n vel te komen zitten.
In de therapie, lessen en trainingen wordt dit bereikt vanuit een holistische visie waarin zowel de senso-motorische, de sociaal-emotionele als de mentaal-intuiitieve ontwikkeling aandacht krijgen. Hierin wordt gebruikt gemaakt van oude wijsheden, maar ook hedendaagse kennis uit o.a. de neurowetenschap. Dit komt samen in de Embodiment methode.

Embodiment methode: op weg naar herstel van balans
Elk (opgroeiend) mens heeft een aantal basisbehoeften. Wanneer deze behoeften vervuld worden, draagt de omgeving bij aan ‘regulatie’ en ‘balans’. Wij leren als mensen ons steeds beter te reguleren en onze eigen balans te handhaven. Zo kan een gezonde ontwikkeling plaatsvinden. We kunnen echter ook problemen ervaren bij de zelfregulatie en het vinden van de juiste balans. Disregulatie en onbalans drukken zich uit in disfunctionele fysieke, fysiologische, emotionele en mentale patronen. Voorbeelden hiervan zijn: over alertheid, ontspanning geeft een onveilig gevoel,  verminderde zelfzorg, gebrek aan zelfvertrouwen plezier en levenslust, moeite met begrenzing van eigen ruimte, vermogen om goed af te stemmen in een relatie of gebrek aan gevoel van waarde voor anderen.

Een verstoring van de interne stabiliteit (zoals het geval is bij onbalans en disregulatie) zal veelal onveranderd voortbestaan, wanneer hier geen gerichte aandacht aan wordt gegeven. je zult niet uit zich jezelf herstellen, omdat spanningsregulatie bemoeilijkt wordt door ingesleten fysieke spierspannings-en bewegingspatronen. Zonder de juiste ondersteuning blijven deze patronen intern voor triggering van diverse overlevingsstrategieën zorgen. (Ervarings)kennis van de disfunctionele overlevingsstrategieën en daarnaast kennis van hoe gezonde patronen versterkt kunnen worden, helpt om je beter en krachtiger te voelen.

In de literatuur komt steeds meer aandacht voor embodiment: het vermogen om juist in spannende situaties contact te houden met je lichaam. Het is een relatief nieuwe benadering die je kan helpen bij herstel van de interne stabiliteit. Embodiment gebruikt het lichaam als belangrijkste ingang voor dit herstel.
In de therapie bij ZONZIJN wordt vanuit deze therapie de psychomotorische therapie vormgegeven. In de sessie wordt het lichaam geholpen om de drie zones (en twee subzones) met ieder een eigen manier van autonome regulatie en stabiliteit meer in balans te brengen.  Deze hervonnen lichamelijke balans de algemene psycho-fysieke balans. Het gebruik van rustige maar ook speelse lichaams- en bewegingsrerichte oefeningen wordt door jong en oud ervaren als een toegankelijke manier om hun lichaam meer als thuis te gaan ervaren. Hierdoor wordt een belangrijke basis gelegd om lekkerder in je vel te komen zitten, in de breedste woord van het gezegde. 

ZONZIJN aanbod 

ZONZIJN biedt is vier stappen van ondersteuning aan vier doelgroepen, namelijk: kinderen, jongeren, volwassenen en ouder & kind.

 

De vier stappen van ondersteuning die ZONZIJN biedt zijn:

1. De ontwikkeling van de individu op fysiek, emotioneel, sociaal, cognitief en intuïtief gebied

2. Begeleiding en training in gezins-, klas, werk- of andere systemen ter verbetering van de groepscohesie

3. Training van professionals in onderwijs en zorg

4. Individuele, gezins- of groepstherapie


Claudia Theunisz

Claudia Theunisz is eigenaar van ZONZIJN en geeft hier de therapie, trainingen en lessen. Daarnaast is ze docent aan de Post HBO opleiding voor Psychomotorische Kindertherapie voor vakken over: sensomotoriek, haptonomie, lichaamsbewustzijn, embodiment en systemische denken en  werken. Aan deze opleiding heeft zij zelf ook gestudeerd tot psychomotorisch kindertherapeut, evenals aan de ALO Groningen tot docent bewegingsonderwijs en op dit moment aan Windesheim voor de PMT Master. Vanuit deze master heeft ze zich o.a. verder geschoold in de psychomotorische gezinstherapie.
Daarnaast heeft ze een 13 jarige scholing in de mystiek gehad en bekwaamde ze zich vanaf haar 15e in diverse yogastijlen waaronder de Ashtanga, Okido-kyoka-ho en Aplomb-yoga. Bij diverse problematieken blijkt een aangepaste vorm van yoga heel effectief op weg naar herstel en dit vormt dan ook een onderdeel van de Embdiment methode.

Claudia’s passie ligt in het werken vanuit embodiment en het verder ontwikkelen van het  Embodimentmodel voor collega’s, verzorgers en cliënten.

>Actueel: